新华字典 > 部首查字 > 氵部首的汉字

氵部首的汉字

三点水旁的字-氵部首的汉字(共1027个)

shuǐdiāofànguǐ,jiǔ氿hànhuìpà,pātīngzhīmiǎnchàchítài,dàhán,hànjiāngshànshāng,tàng,tāngwánxùnfànqiúchuànjiǔmángqiānzhuótutuōzhōngbiànbiàncāngchéndùn,zhuànfànfénfēngfénggōugǔ,yùhàngjǐnglúnméi,mòmén,wènmiǎnòu,ōupèiqiānqìnruìshà,shāshěntàiwāngwéixiōngyuányúnzhīzhǐchōngjuégànfāngtàihónghuòzhījūnpàiméiniúpànyǎn汿yóumì,bìbó,pōduǒfèigānhóngjiān,qiǎnjīngjiǒngjù,jǔlèilóng,shuāngluòmǎomèimǐnní,nìnìngpànpào,pāopēngqiúshùtuóxièxièxuànyán沿yāngyǒngyóuzhānzhǎozhìkuàngzhùzhīyōubēnchēngdàntuōhuìjiājuéchùyuèshēngtiánzhōngchǎndòngérěrfú,fùguānghǎi,xúnhóngxǔ,hǔhuánhuíhuì,kuàihún,hǔnhuójì,jǐjiājiāo

以上是 三点水旁/氵 偏旁部首的所有汉字。

注:以上汉字按笔画数排序。